Stichting Stem in de Stad

Stichting Stem in de Stad voert meer dan 10 programma’s uit waarbij ontmoeten, helpen en activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. Zo is er een maaltijdvoorziening voor dak- en thuislozen. Ook houdt Stem in de Stad een wekelijkse spreekuur voor ongedocumenteerden. Vanuit dit spreekuur bieden we juridische en maatschappelijke begeleiding en, waar mogelijk, informatie over onderdak, financiële en medische ondersteuning.

Meer informatie

Naam: Stichting Help Anders

Wat: Advies, Maaltijd

Waar: Haarlem

Voor wie: Haarlemmers die het moeilijk hebben en kwetsbare mensen die in nood zijn.

Website: stemindestad.nl