Stichting Sociaal Solidair

Stichting Sociaal Solidair heeft als doel om minima te ondersteunen op velerlei gebied en juist op die plaatsen waar het moeilijk is.
Dit tracht de stichting te doen middels noodpakketten te verstrekken als er echt niets meer is. Het gaat dan om kleding of huisraad wanneer er opnieuw begonnen moet worden.

Meer informatie

Naam: Stichting Sociaal Solidair

Wat: Goederen, Kleding

Waar: Eindhoven

Voor wie: Minima

Website: stichtingsociaalsolidair.nl