Stichting Share2day uit Alkmaar

Stichting Share2day wil verschillende werelden bij elkaar te brengen en aandacht vragen voor actuele maatschappelijke thema’s zoals armoede, minimabeleid, tolerantie en onderwijs. Delen staat voor ons centraal: van kennis, middelen en ervaringen.

Een belangrijke doelgroep is minima in het algemeen en in het bijzonder kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet mee zit, bijvoorbeeld door armoede, een moeilijke thuissituatie of leerproblemen.

Share2day helpt hen door het opzetten en coördineren van diverse projecten zoals Elk kind een fiets, ons Fietsenplan voor ouders in minimagezinnen en het Steunfonds Minima Alkmaar. Ook doet de stichting onderzoek naar de positie van minima in Alkmaar.

Meer informatie

Naam: Stichting Share2day

Wat: Fietsen

Waar: Alkmaar

Voor wie: Minima

Facebook: share2day.nl