Stichting Samen Is Niet Alleen

Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam.

SINA richt op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Al de projecten zijn gericht op het ondersteunen van mensen die leven in armoede. De projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Thema’s die de stichting aanpakt variëren van voorzieningen voor baby’s (luierfonds), zwemles, muziekles of een sportabonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan alleenstaanden, het vinden van een participatieplek voor herintreders, en zorg voor ouderen. Zo gaan SINA onder meer op bezoek bij kwetsbare gezinnen om basisvoorzieningen voor hun kinderen te regelen en een plan van aanpak te maken op basis van hun hulpvraag. Daarnaast biedt SINA bij de maatjesprojecten stageplekken voor studenten om praktijkervaring op te doen, gerelateerd aan hun opleiding.

Meer informatie

Naam: Stichting Samen Is Niet Alleen

Wat: Financiële hulp, Goederen

Waar: Amsterdam

Voor wie:Individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven.

Website: stichtingsina.nl