Stichting Rijkt

Stichting Rijkt staat voor binding, solidariteit en vooruitgang binnen de samenleving en tussen burgers en heeft daartoe diverse activiteiten in het leven geroepen, waaronder:

  • Laptop voor een kind: Helaas blijken veel kinderen, ook in Zoetermeer, tegen een leerachterstand aan te lopen omdat zij geen toegang hebben tot een gedegen computer. De stichting geeft daarom laptops in bruikleen aan kinderen die ze het aller hardst nodig hebben en zijn zeer zeker geen aanvullende luxe.
  • Maaltijd Box. Middels deze activiteit biedt de stichting ondersteuning aan behoeftigen in onze gemeenschap die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om een gezonde en voedzame maaltijd te bereiden voor zichzelf en het gezin. De maaltijden worden met grote zorg en oog voor hygiëne in een aparte ruimte bereid en ingepakt. Vervolgens zullen deze geïsoleerd vervoerd en bezorgd worden bij het gezin thuis.

Meer informatie

Naam: Stichting Rijkt

Wat: Laptop, Maaltijd

Waar: Zoetermeer

Voor wie: Hulpbehoevende inwoners van Zoetermeer.

Website: stichtingrijkt.nl