Stichting Rijk Voor Arm

De Stichting Rijk Voor Arm heeft als doelstelling de kinderen die in armoede moeten opgroeien in Leeuwarden en omgeving te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij niet in een sociaal isolement zullen geraken. Dit doet de stichting door middel van het uitdelen van verjaardagsdozen aan de kinderen waarvan de ouders niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om hun kinderen die in de leeftijd van 4 jaar tot en met 12 jaar zitten een verjaardagsfeestje te kunnen geven. In deze verjaardagsdoos zitten spulletjes om een kind een verjaardag te laten vieren zoals zij dit horen te doen.

Meer informatie

Naam: Stichting Rijk Voor Arm

Wat: Verjaardag

Waar: Leeuwarden

Voor wie: Kinderen waarvan de ouders niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om hun kinderen een verjaardagsfeestje te geven.

Website: stichtingrijkvoorarm.nl