Stichting Remar in Den Haag

Stichting Remar is een organisatie die voor de minderbedeelden staat. De stichting is opgericht om een oplossing te bieden, voor de sociale problemen van onze omgeving, door morele, culturele en materiële ondersteuning te bieden aan mensen die aan sociale uitsluiting lijden. Stichting Remar is aanwezig in 74 landen waarvan de deuren dag en nacht geopend zijn en heeft zich toegewijd aan mensen die hulp nodig hebben.

Stichting Remar Holanda in Den Haag is een inloophuis waar mensen kunnen samenkomen om te praten. Remar Hollanda kookt 3 maal per week voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen en verstrekt voedselpaketten. Daarnaast is er een kringloopwinkel. De stichting richt zich met name op Spaanstaligen. 

Meer informatie

Naam: Stichting Remar

Wat: Maaltijd, Voedsel

Waar: Den Haag

Voor wie: Dak- en thuislozen en kwetsbare mensen.

Website: stichting.remar.org