Stichting Refugium

Stichting Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen. Refugium biedt hulp:

  • In situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging,
  • Als er sprake is van een humanitaire noodsituatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker en als een nieuwe verblijfsaanvraag reëel uitzicht biedt op het alsnog krijgen van een verblijfsstatus (asiel of regulier),
  • Met kleine uitgaven in situaties waarin medewerkers en/of vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland ondersteuning noodzakelijk vinden.

Meer informatie

Naam: Stichting Refugium

Wat: Noodfonds

Waar: Zeeland

Voor wie: Vluchtelingen

Website: refugium.nl