Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een charitatief vermogensfonds.
Uit de opbrengst van ons vermogen ondersteunt de stichting in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen we daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd.

Meer informatie

Naam: Stichting RCOAK

Wat: Noodhulp

Waar: Amsterdam

Voor wie: Kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd

Website: https://www.rcoak.nl