Stichting Obaf

Stichting Obaf heeft als doel om minderdraagkrachtige inwoners uit Molenlanden en directe omgeving te helpen met hun financiële privé administratie. Wij helpen met het invullen van (financiële) formulieren en het op orde brengen en houden van de (financiële) administratie. Ook inwoners met schulden kunnen wij ondersteunen. De stichting beheert een noodfonds. Dit fonds dient om in acute individuele gevallen financiële ondersteuning te verlenen. Daarbij is het uitgangspunt dat het gaat om een voorschot, dat men dient terug te betalen.

Meer informatie

Naam: Stichting Obaf

Wat: Advies, Noodfonds

Waar: Molenlanden

Voor wie: Minderdraagkrachtige inwoners uit Molenlanden en directe omgeving.

Website: stichtingobaf.nl