Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving biedt noodhulp wanneer hulp niet beschikbaar is omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties is noodhulp een laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met hun cliënten.

Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten in ons werkingsgebied een aanvraag indienen bij het Noodfonds.

Meer informatie

Naam: Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Wat: Praktische hulp

Waar: Dalfsen, Hattem, Kampen, Oldebroek, Kampen, Olst-Wijhe, Staphorst, Zwarte Waterland en Zwolle

Voor wie: Mensen in urgente nood.

Website: noodfondszwolle.nl