Stichting Noodfonds Haaksbergen

Stichting Noodfonds Haaksbergen verleent eenmalig financiële en materiële hulp aan mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren. Het gaat dan om een noodsituatie die men niet zelf op kan lossen, ook niet via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Noodfonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (tweedehands) goederen:

  • Kleding
  • Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
  • Matras of bed nodig voor medische problemen
  • Noodzakelijk huisraad

Meer informatie

Naam: Stichting Noodfonds Haaksbergen

Wat: Noodfonds

Waar: Haaksbergen

Voor wie: Mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren.

Website: noodfondshaaksbergen.nl