Stichting Nelissen-Smit Fonds

Stichting Nelissen-Smit Fonds heeft als doel om materiële en immateriële bijstand en steun te verlenen aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of andere algemeen nut beogende doelstelling en aan personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor de betreffende persoon dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning.

Meer informatie

Naam: Stichting Nelissen-Smit Fonds

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Landelijk

Voor wie: Personen die behoefte hebben aan ondersteuning

Website: stichting.moment.online/stichting-nelissen-smit-fonds