Stichting Neeltje Buis

Stichting Neeltje Buis ondersteunt Nederlandse vrouwen of mannen die door omstandigheden niet in staat zijn geweest een maatschappelijke positie te verwerven, en het daarom financieel niet breed hebben, bij het volgen van een tweede kans opleiding door middel van een bijdrage in de college- of lesgelden voor de duur van maximaal vier jaar. Je hebt de Nederlandse nationaliteit in de leeftijd van 18 tot 50 jaar en je bent buiten je schuld door omstandigheden zelf niet in staat een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt, dien dan een aanvraag in. Als je aantoont dat met de gekozen opleiding die positie op de arbeidsmarkt haalbaar wordt, is de stichting graag bereid je een financiële toelage te verlenen zodat toch die opleiding gevolgd kan worden.

Meer informatie

Naam: Stichting Neeltje Buis

Wat: Financiële hulp, Studie

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen die het financieel niet breed hebben.

Website: neeltjebuis.nl