Stichting Mooi Begin voor kinderen

Stichting Mooi Begin voor kinderen ondersteunt initiatieven en projecten die de (uitgangs-)positie van kinderen en jongeren verstevigen of hun ontwikkeling anderszins ondersteunen; met name die kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Meer informatie

Naam: Stichting Mooi Begin voor kinderen

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Landelijk

Voor wie: Kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een slechter dan gemiddelde uitgangspositie hebben.

Website: stichtingmooibegin.nl