Stichting MoederZorg

Stichting MoederZorg biedt hulp aan moeders en vaders die te weinig financiële middelen hebben om hun kind de zorg te geven die het nodig heeft. Stichting MoederZorg zet zich met een netwerk van partners in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen door een financiële bijdrage te doneren aan moeders en vaders in Nederland.

In Nederland worden jaarlijks 20.000 baby’s in armoede geboren, 1 op de 8 kinderen gaat met honger naar school en 1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Stichting MoederZorg wil dat onder ogen zien en financiële hulp bieden.

Meer informatie

Naam: Stichting MoederZorg

Wat: Noodhulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Moeders en vaders die te weinig financiële middelen hebben om hun kind de noodzakelijke zorg te geven.

Website: moederz.org