Stichting Leerkansen Zeist

De Stichting Leerkansen Zeist is een onafhankelijke instelling en heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. De stichting helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school.

In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee dat sociale activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering voor hun kinderen ook mogelijk zijn. De Stichting Leerkansen Zeist springt bij door financiële afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten aan de school te betalen. Kosten die voor vergoeding door de Stichting Leerkansen Zeist in aanmerking komen zijn: schoolreisjes, kerstvieringen, einde jaarafsluiting, aanschaf laptop, tablet of computer en door de school voorgeschreven leermiddelen.

Meer informatie

Naam: Stichting Leerkansen Zeist

Wat: Onderwijs

Waar: Zeist

Voor wie: Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Website: leerkansenzeist.nl