Stichting Leergeld Hoogeveen

Stichting Leergeld Hoogeveen probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. Stichting Leergeld Hoogeveen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Er kunnen aanvragen worden gedaan voor werkweken, schoolreisjes, schoolspullen, fietsen, computers etc.

Meer informatie

Naam: Stichting Leergeld Hoogeveen

Wat: Onderwijs

Waar: Hoogeveen

Voor wie: Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Website: leergeld.nl/hoogeveen