Stichting Leergeld Almelo

Stichting Leergeld Almelo biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen nu mee laten doen!

Als ouder kun jezelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld Almelo. Na jouw verzoek om hulp bespreekt een medewerker wat wij voor jouw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar jouw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor je doen? Als je een inkomen hebt op bijstandsniveau kom jewaarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn gekomen.

Meer informatie

Naam: Stichting Leergeld Almelo

Wat: Onderwijs

Waar: Almelo

Voor wie: Leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Website: leergeld.nl/almelo