Stichting Kokai

Stichting Kokai biedt financiële ondersteuning aan gezinnen om, bijvoorbeeld, de kosten te dekken voor vertaalwerkzaamheden die nodig zijn voor gezinshereniging en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door overheidsinstellingen of andere organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met instellingen, organisaties op een soortgelijk gebied als dat van de stichting.

Meer informatie

Naam: Stichting Kokai

Wat: Noodfonds

Waar: Landelijk

Voor wie: Vluchtelingen

Website: stichtingkokai.nl