Stichting Kledingbank Zeeland

Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Je moet worden doorverwezen door een erkende hulpverlener.

Meer informatie

Naam: Stichting Kledingbank Zeeland

Wat: Kleding

Waar: Middelburg, Terneuzen, Zeeland

Voor wie: Mensen die zelf geen kleding kunnen betalen.

Website: kledingbank-zeeland.nl