Stichting Kledingbank Vlaardingen

Stichting Kledingbank Vlaardingen probeert in Vlaardingen, aan eenieder die om wat voor reden, niet in staat is om zichzelf, zijn of haar gezin en kinderen gratis te voorzien van kleding en schoeisel. De noodzaak voor een kledingbank in Vlaardingen is helaas door de enorme toename van armoede onder de plaatselijke bevolking, urgenter geworden.

Meer informatie

Naam: Stichting Kledingbank Vlaardingen

Wat: Kleding

Waar: Vlaardingen

Voor wie: Vlaardingers met de laagst besteedbare inkomens.

Website: kledingbank-vlaardingen.nl