Stichting Kledingbank Enschede

Stichting Kledingbank Enschede verstrekt kleding, schoeisel en andere textielwaren aan mensen die niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om deze zelf te kunnen kopen. Deze mensen kunnen bij de kledingbank terecht met een verwijsformulier van een verwijzende instantie, zoals bijvoorbeeld de voedselbank, een wijkcoach, het formulierenadviespunt, Stichting Leergeld of een andere hulpverlenende instelling.

Meer informatie

Naam: Stichting Kledingbank Enschede

Wat: Kleding

Waar: Enschede

Voor wie: Mensen die niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om deze zelf te kunnen kopen.

Website: kledingbankenschede.nl