Stichting Kinderen van de Voedselbank

Stichting Kinderen van de Voedselbank geeft kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. De stichting verstrekt alleen nieuwe artikelen. De hiervoor is dat wanneer je je als kind jarenlang op hergebruikte kleding moet leven, je vaak het mikpunt wordt van pesterijen in de buurt en op school,. Je raakt sociaal gezien buiten gesloten. Hierdoor daalt de eigenwaarde van een kind enorm tegenover andere kinderen. Door twee keer per jaar nieuwe kleding uit te geven, één maal voor de winterkleding, en één maal voor de zomerkleding, kan het kind ook eindelijk eens pronken met nieuwe kleding. Dit is voor een kind zo’n enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn hele leven profijt van. Aan kinderen die op de basisschool zitten, verstrekt de stichting een verjaardagbox.

Meer informatie

Naam: Stichting Kinderen van de Voedselbank

Wat: Kleding, Verjaardagspakketten

Waar: Landelijk

Voor wie: Kinderen uit gezinnen die bij de voedselbank lopen.

Website: kinderenvandevoedselbank.nl