Stichting kerken en minima Texel

Stichting kerken en minima Texel geeft hulp aan Texelaars in financiële nood. De hulp is bedoeld voor die gevallen waarin hulp uit andere bronnen niet mogelijk of ontoereikend is. Wie voor deze steun in aanmerking wil komen moet op Texel woonachtig zijn, maar hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn.

De verzoeken lopen zeer uiteen. Soms is een eenmalige gift nodig. Ook worden er schulden afbetaald of geld geschonken.

Meer informatie

Naam: Stichting kerken en minima Texel

Wat: Noodhulp

Waar: Texel

Voor wie: Texelaars in financiële nood.

Website: kerkpleintexel.nl/kerken-en-minima