Stichting Kat in Nood

Stichting Kat in Nood is een landelijk werkende organisatie die zich inzet voor het welzijn van katten. De stichting biedt onderdak aan ruim 225 katten die moeilijk- tot niet herplaatsbaar zijn. Daarnaast zet Kat in Nood zich in om het kattenoverschot in Nederland terug te dringen en richt zich daarbij in het bijzonder op mensen met een inkomen rond het minimum. De relatief dure sterilisatie is voor deze groep vaak niet op te brengen met alle gevolgen van dien. Daarom voert de stichting de ingreep tegen een sterk gereduceerd tarief uit.

Meer informatie

Naam: Stichting Kat in Nood

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Iedereen

Website: katinnood.nl