Stichting Joëlle’s helping hand

Stichting Joëlle’s helping hand heeft tot doel geld in te zamelen voor de financiële ondersteuning aan gezinnen met een smalle beurs, wiens kind is opgenomen op de Kinder Intensive Care of IC Neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Aanvragen voor ondersteuning lopen uitsluitend via het medisch maatschappelijk werk-ouderondersteuning van de Kinder IC en niet via de stichting zelf. De stichting maakt een bedrag, indien nodig wekelijkse bedragen rechtstreeks aan de gezinnen over.

Meer informatie

Naam: Stichting Joëlle’s helping hand

Wat: Medische hulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Gezinnen met een smalle beurs, wiens kind is opgenomen op de Kinder Intensive Care of IC Neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen

Website: stichtingjoelleshelpinghand.nl