Stichting Jeugdfonds Sabrina

Stichting Jeugdfonds Sabrina zet zich in voor de ontplooiing van jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. Het Het fonds verstrekt financiële bijdragen om deelname aan dit soort activiteiten mogelijk te maken. te denken valt aan de bekostiging van het lidmaatschap van een vereniging, de bijdrage in de aanschaf van een muziekinstrument, van een vervoermiddel of in de kosten van bijzondere schoolactiviteiten en dergelijke. 

Meer informatie

Naam: Stichting Jeugdfonds Sabrina

Wat: Cultuur, Sport

Waar: Landelijk

Voor wie: Jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar met een beperking (fysiek of sociaal-economisch).

Facebook: jeugdfondssabrina.nl