Stichting Hulpkas

De Stichting Hulpkas is voor inwoners van de gemeente Zeist die geen lid zijn van een kerk en geen of onvoldoende gebruik (kunnen) maken van de bestaande wettelijke en maatschappelijke voorzieningen.

De Hulpkas verstrekt kleine renteloze leningen aan inwoners van de gemeente Zeist die in financiële problemen zijn gekomen. Wel moet er uitzicht zijn op en oplossing. Incidenteel worden kleine giften verstrekt om daarmee de eerste nood te lenigen. De looptijd van de leningen mag ten hoogste 3 jaar bedragen. Het beleid is er op gericht om te komen tot structurele oplossingen voor de aanvragers. Er kan sprake zijn van overleg met schuldeisers, zoals nutsbedrijven of de woningcorporatie, Belastingdienst, Regionale Sociale Dienst, maatschappelijk werk en of de voedselbank.

Meer informatie

Naam: Stichting Hulpkas

Wat: Financiële ondersteuning, Noodhulp

Waar: Zeist

Voor wie: Voor inwoners van de gemeente Zeist die in financiële problemen zijn gekomen.

Website: hulpkas.nl