Stichting Hulp Groep Laag Inkomen

Stichting Hulp Groep Laag Inkomen verzorgt wekelijks een krat met boodschappen voor mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor te weinig geld overhouden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Het doel is deze mensen aan een krat met aanvullende producten te helpen en hen daarmee een steuntje in de rug te geven.

Stichting Hulp Groep Laag Inkomen zet zich in voor een groep mensen in Culemborg die tussen wal en schip zijn geraakt omdat zij (nog) niet of niet meer ergens anders terecht kunnen voor voedselhulp. Ook vindt de stichting dat iedereen recht heeft op hulp

Meer informatie

Naam: Stichting Hulp Groep Laag Inkomen

Wat: Voedsel

Waar: Neder-Betuwe

Voor wie: Mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Website: stichtinghulpgroeplaaginkomen.nl