Stichting Hulp aan Dieren in Nood

Stichting Hulp aan Dieren in Nood staat klaar voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de minima en hun dieren. De stichting betaalt de dierenartskosten van eigenaren van huisdieren die over beperkte financiële middelen beschikken

Meer informatie

Naam: Stichting Hulp aan Dieren in Nood

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Minder-vermogende huisdiereigenaren

Website: hulpaandiereninnood.nl