Stichting Help Elkaar

Stichting Help Elkaar biedt in de gemeente West Betuwe en omstreken diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten en hulp in de eerste levensbehoeften. Te denken valt aan kleding, klein huisraad, brood op zaterdag, noodvoedselpakketten en andere zaken.

Meer informatie

Naam: Stichting Help Elkaar

Wat: Huisraad, Kleding, Voedsel

Waar: West Betuwe

Voor wie: Mensen die rond de armoedegrens leven.

Website: stichtinghelpelkaar.nl