Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Stichting Gasthuisfonds Doetinchem helpt mensen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen.

In Nederland zijn de sociale voorzieningen goed, maar men kan door omstandigheden toch in de financiële problemen raken. Als de gemeente Doetinchem niet (meer) kan helpen en ook andere hulpverlenende instanties geen oplossing bieden, kan een beroep gedaan worden op financiële ondersteuning door het Gasthuisfonds.

Voorwaarde voor het aanvragen van hulp: men moet minimaal één jaar woonachtig zijn in de gemeente Doetinchem.

Meer informatie

Naam: Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Wat:Noodfonds

Waar: Doetinchem

Voor wie: Mensen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen

Website: gasthuisfonds.nl