Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam kan bijspringen met een (eenmalige) gift als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Acute problemen vragen om een snelle aanpak. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam handelt daarom snel bij acute financiële noodsituaties, waar mogelijk binnen 24 uur. Aanvragen voor noodhulp lopen altijd via een hulpverlener. Een gift van het noodfonds wordt overgemaakt aan de organisatie die de aanvraag heeft gedaan. De hulpverlener zorgt ervoor dat het geld wordt uitgegeven aan het beoogde doel.

Meer informatie

Naam: Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Wat: Noodfonds

Waar: Rotterdam

Voor wie: Rotterdamse huishoudens die in een urgente financiële noodsituatie terecht zijn gekomen.

Website: fbnr.nl