Stichting Foarinoar

Stichting Foarinoar heeft ten doel het verlenen van hulp, ondersteuning en bemiddeling op financieel, sociaal en medisch terrein ten behoeve van personen, die deze hulp, ondersteuning en bemiddeling nodig hebben en door wie deze niet, niet meer of onvoldoende kan worden verkregen van overheidswege of van andere instanties, werkzaam op dit terrein.

Meer informatie

Naam: Stichting Foarinoar

Wat: Noodfonds

Waar: Eemsdelta

Voor wie: Mensen met financiële problemen.

Website: foarinoar.com