Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen

De Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen ondersteunt gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Gezinnen die, om wat voor reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank kunnen in de regio Sittard, Geleen, Born tijdens de wachtlijst terecht bij de Éngele van Zitterd-Gelaen voor wekelijkse ondersteuning. Ook zorgt de stichting voor kleding en huisraad. Daarnaast ondersteunt de stichting gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties.

Meer informatie

Naam: Vincentiusvereniging Dokkum

Wat: Advies, Huisraad, Kleding, Voedsel

Waar: Sittard-Geleen

Voor wie: Mensen met financiële en sociale problemen.

Website: vincentiusdokkum.nl