Stichting Dolittle

Stichting Dolittle steunt mensen die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn om te zorgen voor de benodigde (medische) zorg van hun huisdier.

Er zijn veel huisdiereigenaren die vaak amper geld hebben om de vaste lasten te betalen en levensmiddelen te kopen, er is dan geen geld meer over om de medische kosten van hun huisdieren te betalen. In deze gevallen wordt er vaak noodgedwongen voor gekozen om de zieke dieren niet te laten behandelen, met als gevolg dat er veel dieren zijn die veel (pijn)lijden door hun lichamelijk klachten en waarschijnlijk een pijnlijk leven en een langzame dood tegemoet zien. Stichting Dolittle kan in deze gevallen voorzien in een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten.

Meer informatie

Naam: Stichting Dolittle

Wat: Huisdieren

Waar: Venlo

Voor wie: Mensen die in financiële crisis verkeren, waarvan hun huisdieren mede de dupe worden.

Website: stichtingdolittle.nl