Stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen

De stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen is opgericht om financiële hulp te bieden uit het oogpunt van christelijke naastenliefde. Hulp om mensen te helpen financieel weer op eigen benen te staan. De stichting probeert hiermee ook maatschappelijke willekeur te voorkomen.

Het gaat altijd om eenmalige financiële hulp en wordt geboden als wettelijke voorzieningen geen of niet tijdig uitkomst bieden of wanneer deze onoverkomelijke drempels opwerpen. Als er geld wordt gegeven ontvangt de hulpvrager dit niet zelf, maar het bedrag gaat rechtstreeks naar de schuldeisers.
De hulp is bedoeld om de hulpvrager te helpen om financieel weer op eigen benen te staan. Het accepteren van begeleiding om zo ver te komen, kan als voorwaarde worden gesteld.

Meer informatie

Naam: Stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen

Wat: Financiële ondersteuning, Noodhulp, Schulden aflossen

Waar: Maarssen

Voor wie: Iedereen in Maarssen die door welke oorzaak dan ook in financiële nood verkeert of dreigt te raken.

Website: pdom.nl/noodfonds.htm