Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE

Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening Leidse Studenten Ekklesia heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van de Leidse Studenten Ekklesia.

De projecten die de stichting ondersteunt zijn gericht op armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening.

De pastores zijn gemachtigd in noodgevallen individuele hulp te geven tot een bepaald bedrag.

Meer informatie

Naam: Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE

Wat: Noodhulp

Waar: Leiden

Voor wie: Dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn, problemen kennen of in armoede leven.

Website: stichting-diaconaal-fonds-hulpverlening