Stichting De Zwaan

Stichting De Zwaan heeft als doel om advies te geven en ondersteuning te bieden in de meest ruime zin aan particulieren die niet in staat zijn om hun huisdieren de noodzakelijke medische zorg te bieden welke voor het welzijn van het dier noodzakelijk is. De stichting geeft financiële ondersteuning voor medische zorg van het dier. Dit wordt niet rechtstreeks aan de aanvrager gestort, maar de kosten van onvoorzienbare noodzakelijke medische behandelingen wordt rechtstreeks aan de behandelende dierenarts of instelling betaald.

Meer informatie

Naam: Stichting De Zwaan

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Particulieren die niet in staat zijn om hun huisdieren de noodzakelijke medische zorg te bieden welke voor het welzijn van het dier noodzakelijk is.

Website: stichtingdezwaan.nl