Stichting De Strohalm Waalwijk

Stichting De Strohalm Waalwijk biedt hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die door welke oorzaak ook onder het bestaansminimum leven.

Stichting De Strohalm verleent snel en concreet hulp met als oogmerk dat kinderen uit deze gezinnen normaal kunnen meedraaien op school, op het sportveld of in contacten met leeftijdgenootjes. De Strohalm wil hen helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit bonnen voor schoeisel, kleding, schoolspullen en fietsen.

Meer informatie

Naam: Stichting De Strohalm Waalwijk

Wat: Kleding, Schoolspullen en Fietsen

Waar: Waalwijk

Voor wie: Gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die een steuntje in de rug nodig hebben.

Website: destrohalm.nl