Stichting de Computerbank

Stichting de Computerbank verstrekt computers, laptops en randapparatuur in bruikleen. De apparatuur is bedoeld voor mensen die geen computer kunnen bekostigen. Ook kunnen scholen terecht bij de Computerbank voor leenlaptops.

Meer informatie

Naam: Stichting de Computerbank

Wat: Computer en laptop

Waar: Groningen

Voor wie: Mensen die geen computer kunnen bekostigen

Website: decomputerbank.nl