Stichting Consuminderhuis Parkstad

Stichting Consuminderhuis Parkstad helpt mensen met cursussen om te consuminderen, voeding, kleding en huisraad.

De doelgroepen waarop de Stichting Consuminderhuis Parkstad haar activiteiten richt zijn vaak minima, mensen die langdurig van een sociale uitkering moeten rondkomen en mensen met schulden. Daarnaast kunnen aan de consuminderkringen ook mensen deelnemen die uit overtuiging bewust gekozen hebben voor het consuminderen als levenswijze.

Meer informatie

Naam: Stichting Consuminderhuis Parkstad

Wat: Goederen, Kleding, Voedsel

Waar: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Voor wie: Minima, mensen die langdurig van een sociale uitkering moeten rondkomen en mensen met schulden..

Website: consuminderhuisparkstad.nl