Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Stichting Blijdschap Voor De Dieren heeft als doel dieren te helpen die in nood verkeren. Bijvoorbeeld als de eigenaar het dier niet meer kan verzorgen door persoonlijke omstandigheden waaronder opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, dakloosheid, overlijden of vanwege financiële problemen. De stichting gaat dan op zoek naar opvang voor het dier. Ook het geven van adviezen aan de eigenaar om op een andere en betere wijze met het dier om te gaan is mogelijk. Daarnaast kunnen eigenaren van dieren gratis en éénmalig een voedselpakket voor hun huisdier aanvragen.

Meer informatie

Naam: Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen die niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen.

Website: bvdd.eu