Stichting Blijdesteyn

Stichting Blijdesteyn biedt vrouwen, die in een moeilijke financiële situatie verkeren, een beurs aan. Daarmee kunnen ze een vakantie boeken. Aan het eind van ieder jaar verloot de stichting een aantal vakantiebeurzen onder de aanvragers.

Meer informatie

Naam: Stichting Blijdesteyn

Wat: Vakantie

Waar: Landelijk

Voor wie: Alleenstaande vrouwen tussen de 18 en 40 jaar die van een minimuminkomen moeten rondkomen

Website: stichtingblijdesteyn.nl