Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn richt zich op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimumniveau verkeren en onder bewind staan en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, met name op het gebied van voeding en acute medische zorg. Hiertoe wendt de stichting donaties aan voor het mogelijk maken van acute medische zorg.

Meer informatie

Naam: Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Wat: Huisdieren

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen verkerend in een minimasituatie en daarom niet meer goed voor hun huisdier kunnen zorgen.

Website: huisdierenwelzijn.nl