Stichting Betty Dekker Fonds

Stichting Betty Dekker Fonds biedt in gevallen van bijzondere, individuele nood, inwoners van de gemeente Dronten financiële of materiële steun als daar niet óf op onvoldoende wijze in kan worden voorzien. Een éénmalige kleine gift kan al een bijzondere verlichting betekenen voor hen, die het echt nodig hebben. Het Betty Dekker Fonds beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig en bekijkt of er andere mogelijkheden zijn voor steun. Als dat niet het geval is, ontvangen zij vanuit het Betty Dekker Fonds goederen tot een maximum van € 300,- voor de aanschaf van bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur.

Meer informatie

Naam: Stichting Betty Dekker Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Dronten

Voor wie: Mensen die tussen wal en schip belanden.

Website: bettydekker.nl