Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds verleent financiële steun aan individuele personen in de regio Amsterdam of Rotterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt. Ook verleent het fonds steun aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Daarnaast is er een beperkt budget voor Rotterdamse kunstenaars.

Meer informatie

Naam: Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Wat: Financiële steunt

Waar: Amsterdam, Rotterdam

Voor wie: Mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt of onvoldoende financiële middelen hebben en Rotterdamse kunstenaars.

Website: volkskracht.nl/Stichtingen/Stichting-Bekker-la-Bastide-Fonds