Stichting Aviom

Stichting Aviom ondersteunt urgente financiële noden die niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door (gemeentelijke) subsidies met als uiteindelijk doel het verbeteren en veraangenamen van de kwaliteit van het leven van de ontvanger. Stichting Aviom biedt deze financiële ondersteuning aan instanties en in uitzonderlijke gevallen aan particulieren. De stichting opereert voornamelijk in de omgeving van Haarlem.

Meer informatie

Naam: Stichting Aviom

Wat: Noodfonds

Waar: Haarlem

Voor wie: Inwoners die in urgente financiële nood verkeren.

Website: stichtingaviom.nl