Stichting Armslag

Stichting Armslag is een particuliere organisatie die duurzaam investeert in de participatie en ontwikkeling van mensen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Dat doen wij o.a. met onze inbrengwinkel waar mensen goederen kunnen inbrengen, kopen en verkrijgen Boetiek Armslag.

Armoede komt in vele gezinnen voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheiding of faillissement, is voor mensen die verstoken zijn van meedoen aan het sociaal maatschappelijk leven, de dreiging van een sociaal isolement groot. Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede is funest voor mens en samenleving. Stichting Armslag maakt zich sterk voor deze mensen.

Meer informatie

Naam: Stichting Armslag

Wat: Kleding, Goederen, Huisraad

Waar: Stadskanaal

Voor wie: Gezinnen in armoede.

Website: stichtingarmslag.nl